Chính sách bảo mật thanh toán

1.Tuyên bố về quyền riêng tư 

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các nhà cung cấp cổng thanh toán (“Nhà cung cấp cổng thanh toán”) được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại www.ksihcm.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của ngành. 

2. Chính sách bảo mật 

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet banking) đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật của các Đối tác cổng thanh toán, bao gồm: 

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). 

Chứng nhận Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 

Mật khẩu một lần được gửi qua SMS để đảm bảo quyền truy cập tài khoản được xác thực. 

Chuẩn mã hóa 128 bit MD5. 

Các nguyên tắc, quy định bảo mật trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của www.ksihcm.vn dành cho Khách hàng: 

KSI HCM cung cấp chức năng lưu trữ mã thông báo chỉ thu thập chuỗi mã hóa từ Nhà cung cấp cổng thanh toán. KSI không lưu thông tin thẻ trực tiếp. Việc bảo mật thông tin thẻ được thực hiện bởi Nhà cung cấp Cổng thanh toán được cấp phép. 

Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ dùng để thiết lập giao dịch không được lưu trữ trên hệ thống của www.ksihcm.vn Nhà cung cấp cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật. 

Đối với thẻ nội địa (Internet banking): KSI HCM chỉ lưu mã đơn hàng, mã giao dịch, tên ngân hàng. 

KSI HCM cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết đối với mọi hoạt động thanh toán được thực hiện trên sàn thương mại điện tử www.ksihcm.vn

0 sản phẩm
0.00₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0.00₫
Đóng